Slideshow

Sunday, 16 October 2011

Doa ketika memulakan perjalanan..penting neh!!!!


Subhaanal ladzii sakhkhara lanaa haadzaa wamaa kunnaa lahu mauqriniin wainnaa ilaa rabbinaa lamunqalibun. Allaahumma innaa nasaluka fil safarinaa haadzal birra wattaqwa waminal 'amali maa tardlaa. Allaahumma hawwin 'alainaa safaranaa haadzaa waathwu 'annaa bu'dah. Allaahumma antash shaahibu fis safari wal khaliifatu fil ahli. Allaahumma innii a'uudzuu bika min wa 'tsaais safari wa ka aabatil munqalabi wa suu'il mandhari fil ahli wal maal. Aayibuuna taaibuuna'aabiduuna lirabbinaa hamiduun.

> Maha suci Allah yang telah mengerahkan kenderaan ini tunduk kepada kami, sedang kami sendiri tiada kan  mampu untuk menguasainya, dan kami pasti akan kembali kepada Tuhan kami. 
                                          
> Ya Allah, kami memohonkan kepada-Mu dalam perjalanan ini kebaikan dan ketaqwaan, serta segala yang Tuhan ridhoi dari amal perbuatan.  
   
>Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami dan dekatkanlah jaraknya yang jauh. 

>Ya Allah, Engkaulah kawan sejati dalam perjalanan, wakil sejati bagi keluarga.

> Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesukaran perjalanan, dari kesedihan waktu kembali dan 
 mendapatkan keluarga dan harta dalam keadaan buruk.

> Kami pulang seraya bertaubat dan berbakti dan tetap memuji kepada Tuhan kami.

1 comment: